สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

 
 
     
 
 
     
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973(อำนวยการ), 088-5574980(อำนวยการ),042-511773(บุคคล),086-4512727(บุคคล),042-511330(แผน),088-5699866(การเงิน) โทรสาร 042-520940

 

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel