สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  

  


  

  
  
  
  


  


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
       
 
 
 
 

 

 
 
     
 
 
     
     


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940

 

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel